BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mākslas nodaļā izstrādāta oriģinālu diplomdarbu kolekcija „Mežs”

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas  (BMMS) mākslas nodaļu absolvēja 15 jaunieši. Viņi 10. jūnijā aizstāvēja diplomdarbus un saņēma apliecības. Izglītības dokumentu pasniegšana notika ārā. Korfa  dārzā svinīgo ceremoniju vēroja arī  absolventu  vecāki.

BMMS mākslas nodaļas beidzēji  izstrādāja diplomdarbus gleznošanā, tekstilmākslā, auduma mākslā, maketēšanā, datorgrafikā, fotomākslā  un keramikā. Noslēguma darbus vadīja skolotāji Mārīte Šulce, Olita Dzelzkalēja, Ainārs Pastors, Iveta Līdere, Aina Putniņa, Lāsma  Kondrāte.

Šogad diplomdarbu vienojošā tēma bija „Mežs”, kas ļāva izmantot daudzveidīgas interpretācijas atšķirīgos materiālos un mākslas tehnikās.  Darbu izstrādes sākumposmā skolēni pētīja dabas elementus, kā arī iedziļinājās pazīstamu mākslinieku gleznās, kurās attēlots mežs. Pēc tam viņi veidoja skices, bet  vēlāk savas idejas materializēja.

 Ļoti veiksmīgas ir Renātes Anusānes, Katrīnas Nosuļas un Danielas Zotovas  oriģinālo tērpu kolekciju planšetes, kā arī Džesikas Liepas gobelēns,  Valtera Ausēja datorgrafikas darbu cikls,  Dārtas Elīzas Ezeriņas  un Martas Stīrijas gleznas. Funkcionālus   priekšmetus – mākslinieka piederumu mugursomu,  apmetni, iepirkumu somu – darināja Renāte  Bartkeviča, Kristīne Gulbe un Adriana Koļago. Meža tēma atspoguļota  Elīzas Lakovičas – Lakovicas keramikas krūzīšu grupā,   Samantas Derģes – Groskopas un Adrijas  Burmasas  mazo formu tēlniecības darbos. Paula Druseika izgatavoja miniatūru skatu torņa meketu, bet Rūdolfs Krūmiņš debitēja fotomākslā, izstrādājot dabas motīvu glezniecisku attēlu ciklu.  Diplomdarbi ir eksponēti mākslas nodaļas izstāžu zālē.
Vairāki absolventi saņēma īpašu atzinību par izcilām sekmēm visos priekšmetos un  teicamiem rezultātiem starptautiskās un vietējās izstādēs, kurās viņi piedalījās sešos mācību gados BMMS.

Close Menu