BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Piedalās festivālā – koncertā “Prieks muzicēt!”

Pedagoģe Līga Jaunliniņa kopā ar 7.klavieru klases audzēkni Kitiju Kampiņu 2.decembrī devās uz Jelgavu. Tur notika Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles festivāls- koncerts 7.klašu audzēkņiem “Prieks muzicēt!”. Šī pasākuma mērķi ir atbalstīt un attīstīt klaviermūzikas tradīcijas Zemgales reģiona mūzikas skolās, sekmēt klavierspēles prasmju attīstību jaunajiem pianistiem, pilnveidot klavierspēles audzēkņu uzstāšanās prasmi un pieredzi, kā arī veicināt audzēkņu interesi par mācību turpināšanu mūzikas vidusskolā.

Festivāla laikā notika arī pedagogu profesionālo iemaņu pilnveide. Iespēju apgūt jaunas metodes klavierspēles mācīšanā izmantoja arī mūsu skolas klavierspēles pedagoģes Līga Jaunliniņa , Ligita Kārkliņa un Dzintra Vēvere. Viņas stāsta, ka šoreiz semināru vadīja Em.Dārziņa Mūzikas skolas pasniedzēja Ilze Treija. Seminārs bija ļoti saturīgs, uzzināts daudz jauna, atzīst L.Jaunliniņa. Pedagoģe priecājas arī par Kitiju Kampiņu. Meitene atskaņoja polifonisku skandarbu – J.S.Baha “Fantāziju”, par ko saņēma ļoti labas atsauksmes no Zemgales mūzikas skolu pedagogiem, kas to klausījās un vērtēja. Priecājamies arī mēs un vēlam jaunus sasniegumus klavierspēles apgūšanā turpmāk!

Close Menu