BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skolas vestibilā – konkursa laureātu darbu izstāde

Bauskas mūzikas un mākslas skolas (BMMS) mākslas nodaļas vestibilā  ir atvērta konkursa „Pils. Sēta. PilSēta” laureātu darbu izstāde. To var aplūkot ikviens, apmeklējumu reģistrējot pie skolas dežuranta.

Latvijas mākslas skolu audzēkņu zīmējumu konkursu „Pils. Sēta. PilSēta” šogad trešo reizi rīkoja BMMS. Vienojošais temats bija „Pagalms”.  Žūrija, kurā darbojās BMMS pedagogi, vērtēja 31 skolas atsūtītās grafikas un gleznojumus. Godalgotas vietas un atzinība tika piešķirta  vairāk nekā 80 autoriem.

Diemžēl Covid -19 ierobežojumu dēļ Bauskā paredzētais laureātu noslēguma sarīkojums nenotika, bet konkursa uzvarētājiem BMMS ir sagatavojusi jaukas dāvanas. Par to piegādi skolas tiks informētas.

Laureātu darbu izstādi vestibilā iekārtoja  skolotāja Iveta Līdere. Skolēnu darbus komentē konkursa žūrijas pārstāve Mārīte Šulce: „Grafikās un gleznojumos mani visvairāk iepriecināja negaidīti skatupunkti, izpildījuma virtuozitāte un neparasti motīvi. Tie ir skolēnu vasaras mācību prakses darbi. Vairākums strādāja patstāvīgi, jo līdz šī gada 9. jūnijam darbs grupā ar skolotāju nebija atļauts.

Gan laukos, gan pilsētās dzīvojošie  zīmēja un gleznoja pagalmus. Pat necilas saimniecības ēkas un daudzdzīvokļu namu vienmuļos pagalmus vairāki konkursanti bija ārkārtīgi interesanti atspoguļojuši. Sirsnīgi un atraisīti ir arī lauku māju pagalmiņu atainojumi. Īpaši veiksmīgi tie izdevušies Pilsrundāles mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem.

Man vislielākais prieks ir par BMMS konkursa laureātu  Ances Ērikas Ezeriņas, Rodrigo Galana, Martas Stīrijas, Esteres Kampuses, Dārtas Elīzas Ezeriņas, Samantas Deģes Groskopas, Mārča Žeglova darbiem.” 

Visus darbus iespējams aplūkot arī šeit.

Close Menu