BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Apstiprināts skolas attīstības plāns 2020.-2025.gadam

BAUSKAS NOVADA DOMES sēdē 29.oktobrī apstiprinājumu guvis skolas attīstības plāns turpmākajiem pieciem gadiem. Attīstības plāns ietver izglītības iestādes vispārīgu raksturojumu, iepriekšējā periodā izvirzīto prioritāšu īstenošanas detalizētu aprakstu, kā arī prioritātes nākamajam periodam. Šajā stratēģiskajā dokumentā iezīmēta skolas virzība, iespējas un ieceres.

Ar šo dokumentu pilnībā varat iepazīties mājas lapas sadaļā DOKUMENTI.

Plāna noslēgumā teikts : “Sistemātiski un plānveidīgi attīstoties, Bauskas novadā būs Skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Skola, kurā skolotāji strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai.

Mēs mācāmies:

  • izspēlējot sarežģītus skaņdarbus, kas izskan un noviz kā mirdzošas  pērles, gan izdziedot  dziesmas notis, kas kā rasas lāses ļaujas saules stariem, un  ievizas  mūzikas varavīksne  septiņās notīs,  
  • saskatīt pasauli,  lietas, cilvēkus, notikumus, dabas skaistumu un  caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos.

Tā mēs, skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami, ejam.

Ejam tālāk…

Lai mums visiem kopā – pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem, izdodas realizēt visu plānoto!

Close Menu