BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Atbalstu guvuši vairāki Bauskas Mūzikas un mākslas skolai nozīmīgi projekti

Bauskas MMS direktore Anita Velmunska informē, ka atbalstu guvuši 5 projektu pieteikumi, kurus gatavojusi gan viņa pati, gan kolēģi. Dalība dažādos projektos palīdz gan organizēt saturiski bagātus kultūras pasākumus skolai un vietējai sabiedrībai, uzlabot kultūrvidi, kā arī iegūt papildus līdzekļus mūzikas instrumentu un cita mācību aprīkojuma iegādei.

Direktore neslēpj prieku, ka izdevies gūt atbalstu no Zemgales plānošanas reģiona divu koncertu organizēšanai ciklā “Dzimuši Bauskai”. Kā zināms, šie koncerti jau labi pazīstami Bauskas sabiedrībai un MMS audzēkņiem, jo tajos ir iespēja tikties ar atzītiem izpildītājmāksliniekiem, kuri savus pirmos soļus mūzikā spēruši Bauskā. Šīs Bauskas Mūzikas un mākslas skolas un Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas  sarūpētās  skanīgās dāvanas  – koncertus- Bauskas  puses  iedzīvotāji varēs sākt saņemt jau drīzumā. Sekojiet reklāmai!

Atbalstu guvusi arī biedrības “Bauskai un mūzikai” dalībnieku iecere pie Bauskas MMS Mūzikas mājas izveidot vides objektu – Mūzikas pulksteni. Lai veidotu interesi, attīstītu zināšanas  par mūzikas instrumentiem un par šo skanošo objektu,  plānots, ka pulkstenis  vairākas reizes dienā atskaņos kāda Bauskas Mūzikas un mākslas skolas  audzēkņa izpildītu skaņdarbu. 

Arī Valsts Kultūrkapitāla fonds devis “zaļo gaismu” vairākiem Bauskas MMS plāniem. Viens no tiem- akordeona kā instrumenta cildināšana un tā iespēju popularizēšana. Projekta rakstītājas Inita Idere- Bankava un Antra Rušmane (akordeona spēles pedagoģes) ir gandarītas, ka varēs organizēt meistarklase akordeona spēlē “Žanru daudzveidība akordeona spēlē: no baroka līdz džezam. Tipiskās iezīmes katra laikmeta mūzikas atskaņojumam.” Vēl jo lielāks prieks, ka šīs meistarklases vadīs Bauskas Mūzikas skolas absolvente, akordeoniste Evita Dūra-Andersone. Viņa ieguvusi profesionālo maģistra grādu J. Vītola Mūzikas akadēmijā akordeona spēlē.

VKKF atbalstījis arī digitālo klavieru iegādi. Šāds instrumenti ļoti nepieciešams, lai nodrošinātu audzēkņu  dalību dažādos konkursos, festivālos, sadarbības projektos, koncertos. Šāda instrumenta iegāde nodrošinās kvalitatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu  arī flautas, saksofona, klarnetes spēles audzēkņiem. Digitālās klavieres ir vajadzīgas,  lai varētu nodrošināt pūšaminstrumentu programmu  audzēkņiem pavadījuma atskaņošanu ne tikai  skolā, bet arī tajās muzicēšanas vietās, kur nav pieejamas klavieres vai arī  tās ir ļoti sliktā stāvoklī, kas neļauj  sniegt kvalitatīvus priekšnesumus.

No šī mācību gada Bauskas MMS Mākslas nodaļā notiek apmācības jaunā programmā, kurā apgūst fotomākslas pamatus. Lai to darītu kvalitatīvi, vajadzīgs nopietns materiāltehniskais nodrošinājums. Direktore ir gandarīta, ka tādu izdosies iegūt, jo KKF atbalstījis viņas iesniegto projektu “Materiāli tehniskais nodrošinājums mācību priekšmeta “Foto pamati” īstenošanai Bauskas MMS”. Būs iespējams iegādāties četras Canon fotokameras.

A.Velmunska ir priecīga, ka projektu dokumentācijas veidošanas darbs ir bijis tik rezultatīvs un ieguvēji būs visi – gan skolas audzēkņi, gan pedagogi, gan Bauskas pilsētas un tās apkārtnes ļaudis. Direktore pateicas saviem kolēģiem, kas sniedza atbalstu šo ieceru īstenošanā.

Lai Bauskas MMS kolektīvam izdodas arī turpmāk saskatīt un izmantot iespējas!

Close Menu