BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mākslas nodaļā būs jauns izvēles priekšmets

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas (BMMS)  pedagogi 28. augustā piedalījās  videokonferencē, lai iepazītos ar jaunumiem mūzikas un mākslas jomā 2020/2021. mācību gadā.

Tiešaistes konferenci Latvijas mūzikas un mākslas skolu mākslas nodaļu skolotājiem vadīja Latvijas Nacionālā kultūras centra mākslas eksperte Ilze Kupča. Viņa rezumēja aizvadītā mācību gada Valsts konkursa  norisi, rezultātus un informēja par jauno konkursu „Mākslas izstādes koncepta izveide”.

Tas būs  mācību priekšmeta  „Mākslas  valodas pamati” pirmais Valsts konkurss. Skolēni iejutīties kuratoru lomā un izstrādās laikmetīgās mākslas kolekciju izstāžu koncepciju. Konkurss risināsies divos posmos: pirmais notiks skolās, bet otrais – Rīgā un reģionu mākslas vidusskolās. Finālā  piedalīsies skolu izvirzītie veiksmīgāko ideju autori.

Ilze Kupča uzsvēra, ka  profesionālas ievirzes skolās, kas īsteno mākslas un dizaina  programmas, aktuāls uzdevums ir izglītības satura pārskatīšana. Tiks veidotas darba  grupas, kurās iesaistīsies gan nozares eksperti, kas pedagogi. Mākslas programma tiks papildināta ar jaunu mācību priekšmetu „Dizaina pamati”, kura apguvi skolēni sāks 2021./2022. mācību gadā.

Pēc videokonferences notika BMMS pedagogu apspriede, ko vadīja direktore Anita Velmunska. Tika apspriesti mācību, audzināšanas, profesionālās karjeras  darba virzieni un ikdienas aktualitātes.

Vecāko klašu audzēkņiem BMMS  Mākslas nodaļa šogad piedāvā jaunu izvēles priekšmetu „Foto pamati”. Piedaloties projektu konkursā, skola  saņēma finansējumu vairāku fotokameru iegādei. Nodarbības vadīs augsti kvalificēts speciālists – Rundāles pils muzeja  ilggadējs fotogrāfs Intis Lūsis.  No 1. septembra Mākslas nodaļā sāk strādāt jauna veidošanas skolotāja Lāsma Kondrāte. Viņa ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju un nesen pārcēlusies uz pastāvīgu dzīvi Bauskā.

Mācības BMMS Mākslas nodaļā sāksies 2. septembrī, bet 22 pirmklasniekiem kopīgs pasākums skolas zālē notiks 1. septembrī pulksten 14.

Close Menu