BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Bauskas MMS pedagogi „restartē” digitālās prasmes

Kad līdz jaunā mācību gada sākumam palicis pavisam nedaudz, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs direktores Anitas Velmunskas vadībā tikās ikgadējā augusta seminārā.  Līdzīgi kā citās izglītības iestādēs,  arī Bauskas MMS jau ir izstrādāta kārtība, kādā notiks izglītības process, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju. Tādēļ ļoti svarīgi, lai pedagogi būtu gatavi strādāt gan klātienē, gan attālināti. Iepriekšējā mācību gada pēdējais ceturksnis apliecināja, ka digitālajām prasmēm ir ļoti liela vērtība.

Jaunas metodes un rīkus ne tikai attālinātajam mācību procesam, bet arī klātienes darba uzlabošanai piedāvāja semināra viesis Kaspars Kiris. Viņa vadītā nodarbība ietvēra gan teorētisku metožu izklāstu, gan iespēju tikko apgūto pārbaudīt praksē. K.Kiris ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa lektors, kam liela pieredze arī skolvadībā dažādas ievirzes izglītības iestādēs. Lekcijas tēma bija „Digitālu mācību materiālu veidošana un Google produktu izmantošanas iespējas”. Mūzikas un mākslas nodaļu pedagogi vairākas stundas mācījās pielietot jau zināmas programmas un tiešsaistes rīkus, kā arī guva ieskatu mazāk lietotos. Pasniedzējs uzteica auditorijas lielo ieinteresētību un vēlmi papildināt savu pedagoģisko „ieroču” arsenālu. Daudzi jautājumi, kas interesēja pedagogus, tika pārrunāti arī semināra neformālajā daļā.

Aptaujātie pedagogi pauda dažādus viedokļus par digitālo rīku nozīmi un nepieciešamību, par iespējām tos pielietot. Pedagoģe Līga Jaunliniņa, nebūt nenoliedzot jaunapgūto prasmju nepieciešamību, tomēr uzskata, ka nekas nespēj aizstāt darbu ar audzēkni klasē, tiešā kontaktā ar skolotāju. Izskanēja arī viedoklis, ka attālinātā darba kvalitāte ir ļoti atkarīga no faktoriem, ko skolotājs nespēj ietekmēt – interneta ātruma, vienlīdz laba tehniskā nodrošinājuma kā pedagogiem, tā audzēkņiem. Olita Dzelzkalēja pēc nodarbības nostiprinājusi pārliecību, ka tiešsaistes stundās viss jāparāda ļoti precīzi un saprotami. Pedagoģes Laura Meždreija, Anna Kovaļova un Anna Ivanova novērtēja pasniedzēja labo humora izjūtu un iespēju atsvaidzināt arī dažus „knifiņus” sen lietotās programmās. Jaunietes domā, ka turpmāk izmantos Google Classroom rīku. Ieva Ūdre ar IT jau sen ir „uz Tu”, bet šajā nodarbībā guva ierosmes anketu un aptauju veidošanā. To savā dabā vairāk izmantos arī skolas vadība – direktore A.Velmunska un viņas vietnieki Inita Idere-Bankava un Ainārs Pastors.

Semināra otrajā daļā tika pārrunātas dažādas nianses, mācību gadu uzsākot. Kad septembrī sāksies mācību process Bauskas Mūzikas un mākslas skolā, pedagogi būs gatavi dažādiem scenārijiem. Tomēr – visi ar nepacietību gaida parastas, tuvinātas tikšanās un nodarbības ar audzēkņiem, lai radoši sniegtu zināšanas klātienē. Cerēsim, ka tā arī būs!

Close Menu