BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mūzikas nodaļas aktualitātes, mācību gadu noslēdzot

Šis tik sarežģītais mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam arī mūzikas nodaļas audzēkņiem Bauskas MMS. Skolas vadība kopā ar pedagogiem ir izstrādājuši plānu, lai audzēkņi varētu sekmīgi nodemonstrēt savas zināšanas un prasmes, bet pedagogi – tās novērtēt un izdarīt secinājumus par apgūto.

Sākot no 13.marta nodarbības notikušas attālināti. Šāds mācību modelis ir bijis jaunums visiem mācību procesā iesaistītajiem un prasījis no visiem radošumu, prasmi pielāgoties apstākļiem, sadarbību un pacietību, kā arī daudz vairāk laika un piepūles nekā tradicionālās mācības. Gan pedagogi, gan audzēkņi dara visu iespējamo, lai mācību darbs būtu produktīvs, tomēr nekādas ierīces un tehnoloģijas nespēj aizstāt tiešu, cilvēcīgu kontaktu, to secina daudzi…  Lai mācību gadu pabeigtu godam, vēl tikai pāris nedēļas – tāpēc, ņemot vērā apstākļus, attālinātais mācību process turpināsies līdz 29.maijam.

Tiem audzēkņiem, kuri nemācās savas apgūstamās izglītības programmas pēdējā klasē, svarīgi zināt, ka skaņdarbs vai skaņdarbi specialitātē jāiesniedz skolotājam video vai audio formātā līdz 18.maijam, kad pedagogi tos vērtēs, galveno uzmanību pievēršot muzikālā teksta precizitātei un tehniskajam izpildījumam. Audzēkņi semestra un gada vērtējumu visos mācību priekšmetos saņems līdz 19.maijam, izmantojot summatīvo principu (semestrī un ārkārtas situācijas laikā saņemtie vērtējumi).

Informācija par gada sasniegumiem mācībās un direktores rīkojums par pārcelšanu nākamajā klasē būs skatāms e-klasē, izmantojot sekmju izrakstu “E-pasta skatā”. Nepieciešamības gadījumā liecības papīra formātā tiks sagatavotas pēc pieprasījuma vēstules saņemšanas e-klasē, sagatavotās liecības varēs saņemt pie skolas dežurantes, tā informē skolas vadība.

Nedaudz citādāka kārtība, mācību gadu noslēdzot, attiecas uz audzēkņiem, kuri mācās apgūstamās izglītības programmas pēdējā klasē. Viņu zināšanas visos mācību priekšmetos (izņemot specialitāti!) summatīvi tiks novērtētas līdz 15.maijam.

Noslēguma pārbaudījums specialitātē tiek organizēts attālināti līdz 25.maijam, lūdzot audzēknim atsūtīt noslēguma pārbaudījuma ierakstu video formātā (ja tas nav iespējams, tad audio formātā). Skolotājs nodrošina, lai ierakstu būtu iespēja noskatīties un noklausīties metodiskās komisijas vadītājam vai citam skolotājam, ja tas ir nepieciešams.

Noslēguma pārbaudījums specialitātē tiks vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Līdz ar to specialitātē noslēguma vērtējums veidosies no mācību gada vērtējumiem un ņemot vērā vērtējumu “ieskaitīts” noslēguma pārbaudījumā.

Teorētiskajos mācību priekšmetos vērtē audzēkņu jau iesūtītos noslēguma pārbaudes darbus – solfedžo audio/video formātā līdz 8.maijam un mūzikas literatūrā 13.maijā. Arī šos darbus vērtēs ar „ieskaitīts/neieskaitīts”.  Piemēram,  teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas Ievas Ūdres organizētais mūzikas literatūras noslēguma pārbaudes darbs notika Zoom vidē un YouTube vietnē. Viņa uzteic audzēkņus par labo sagatavotību, un vērtējums šajā priekšmetā ir pozitīvs visiem.

Protams, ka apliecību par Bauskas MMS iegūto izglītību saņems visi, kas būs nokārtojuši gala pārbaudījumus. Par to, kā tas notiks, iesaistīto institūciju domas joprojām nav viennozīmīgas. Skolas vadība šobrīd uzklausa un izvērtē pārraugošo iestāžu un speciālistu ieteikumus un noteikumus. Par pieņemto lēmumu informācija sekos.

Close Menu