BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Grupa “Pagrabā 10” saņem 1.pakāpes diplomu

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” Bauskas Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Pagrabā 10” ieguvis 1.pakāpes diplomu un augstāko punktu skaitu no visiem dalībniekiem. Šī ziņa iepriecināja dalībniekus, pedagogu Pauli Straumi, skolas saimi un jauno mūziķu vecākus vakar, 25.februārī, kad Rīgas 45.vidusskolā noslēdzās konkurss. Žūrijas vērtējumu saņēma Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu VIA, džeza ansambļi un popgrupas. Žūrija lems arī par to, kuras grupas piedalīsies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos šovasar.

 “Pagrabā 10”  P.Straumes vadībā šogad iemaņas spēlēt  instrumentālā grupā apgūst Madara Konjuševska, Katrīna Kazlauska, Evelīna Ģeidāne, Lizete Zaļkalne, Valdis Valters Vanags, Niklāvs Rimeicāns, Rihards Dadžāns, Renārs Konjuševskis un Ralfs Milišuns.  Konkursā jaunieši izpildīja I.Kalniņa un V.Belševicas “Dūdieviņu” un Z. Liepiņa un V.Vīksnas “Vēl nav par vēlu”.  Tika vērtētas daudzas lietas –  intonācija, mākslinieciskais sniegums, ritms, ansamblis, interpretācija un, visbeidzot,  kopiespaids. Pedagogs Paulis Straume izvēlētos skaņdarbus bija aranžējis tā, lai tie būtu piemēroti tieši šim sastāvam. Tika muzicēts aizrautīgi un ar prieku, tāpēc arī novērtējums ir labs. Tā kā konkursa nolikumā minēts, ka uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem Vērmanes dārzā tiek izvirzīti visu žanru un grupu kolektīvi, kuri reģionālajos konkursos ieguvuši augstāko punktu skaitu un vismaz I pakāpes diplomu, cerams, ka arī mūsu grupa muzicēs Vērmanes dārzā.

Close Menu