BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

2019.gads „pūtējiem” sācies veiksmīgi

2019.gada krājkasītē („Cūciņā!”) iekritušas pirmās sasniegumu monētas. Tās sagādājuši Pūšaminstrumentu spēles programmas audzēkņi. Viņi piedalījās Valsts konkursa Zemgales reģiona 2.kārtā, kas 16.janvārī notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Audzēkņi no Jelgavas atbraukuši ar visu nomināciju diplomiem. Flautas spēles apguvējiem ir ar ko lepoties! Klērai Kuļikauskai I vieta, viņa izvirzīta uz konkursa III kārtu (ped. L.Meždreija, kcm. A.Kovaļova). Z.Jurēvicas audzēknēm Evelīnai Āboliņai un Beatrisei Ružai – 2.vieta (kcm.A.Kovaļova). Arvīdam Upeniekam un viņa pedagoģei L.Meždreijai prieks par 3.vietu (kcm.A.Kovaļova). Patrīcija Zemture kopā ar pedagogu J.Krūmmali „izkaluši” 3.vietu saksofona spēlē, bet trompetes klases audzēkņi Marks Maro Strazdiņš (izvirzīts uz 3.kārtu!) un Normens Mokrijs,  pedagoga A.Dziļuma skoloti, atalgoti ar 3.vietas diplomiem. Viņu koncertmeistare konkursā bija E.Bonāte. Priecājamies, ka ieguldītais darbs tik labi novērtēts un vēlam veiksmi konkursa 3.kārtā Klērai un Markam Maro!

Close Menu