BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Flautu iznāciens noslēdz koncertsezonu

Meitenīgi, rotaļīgi un ar izdomu – tā varētu raksturot pedagoģes Intas Paulas Briņķes vadīto flautas klases koncertu, kas 6.jūnijā izskanēja Mūzikas mājas zālē. Pārdomātie priekšnesumi mijās ar pedagoģes jautājumiem par skaņdarbu saturu, autoriem un mūzikas terminiem. Pareizo atbilžu sniedzēji tika atalgoti ar aplausiem un saldumiem. Ar klātesošo vecāku un pedagogu vētrainiem aplausiem tika apveltītas arī koncerta sniedzējas – Intas Paulas Briņķes un Lauras Meždreijas audzēknes. Koncerta sākumā uzstājās pašas pedagoģes, tad sekoja individuāli priekšnesumi, bet flautu svētki noslēdzās ar visu dalībnieču “flautu kopkori”. Darbīgais mācību gads nu noslēdzies arī flautistēm. Koncerta izskaņā sekoja arī dažādi pārsteigumi. Pirmais no tiem – ziņa par to, ka Inta Paula Briņķe ERASMUS programmas ietvaros dosies papildināt savu izglītību ārzemēs. Otra ziņa – flautas spēli nākamajā gadā līdzēs apgūt cita jauna pedagoģe. Priecīgs jaunums bija direktores Anitas Velmunskas pasniegtais Bauskas novada Atzinības raksts, ko saņēma Laura Meždreija. Godinājām arī koncertmeistares Inetu Rozentāli un Ievu Vaivari. Pēc koncerta sekoja kopīga fotografēšanās ar devīzi “Flautas pa gaisu!”. Arī tas vēl nebija viss, jo sekoja jautri brīži, piedaloties orientēšanās spēlē pa skolu. Paldies flautistēm par piepildīto pēcpusdienu!

Close Menu