BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

KILOGRAMS DŽEZA. Iesim svērt!

4.jūnijā 18.00 Bauskas 2.vidusskolas zālē būs iespēja baudīt džeza mūziku. Koncerta dalībnieki – topošie mūziķi no Rīgas Doma kora skolas. 1.kursa audzēkņi KOMBO koncertā, kā liecina afiša, sola veselu kilogramu džeza.

Publicitātes informācijā lasāms, ka Rīgas Doma kora skolas 1.kursa džeza nodaļas ansamblis (vad. Tālis Gžibovskis) ir 10 jauniešu kolektīvs. kas spēj aizraut ar dažādu žanru programmu un degsmi uzstāties. Jaunieši labprāt eksperimentē un izpaužas improvizācijā. Skola, kură radies ansamblis, ir īpaša. Tā aicina katru ansambļa daībnieku apgūt vairāku instrumentu spēli- basģitāru, klavieres un bungas.
Padziļināta izpratne par katru no instrumentiem un pamati mūzikas teorijā un solfedžo rada iespēju konkurēt ar prestižākajām ārzemju mūzikas mācību iestādēm.
Ansamblis pąstāv pavisam īsu laiku, taču jaunie mūziķi jau ir paguvuši uzstāties gan skolā, gan ārpus tās, un vienmēr muzicē ar simtprocentīgu atdevi.
Rīgas Doma kora skola kā vięna no pirmajām vidējās profesionālās izglītības iestādēm piedāvā daudzpusīgu džeza mūzikas programmu, kas aptver specialiāti , kā arī paredz ķāda izvēles instumenta spēli, ansambļa muzicēššnu, kompozīciju, aranžēšanu un skaņu režijas pamatus.
Pateicoties pasniedzēju augstajam profesionālajam līmenim un mākslinieciskajai darbībai, mācību process ir cieši saistīts ar koncertpraksi, kas ir viens no projekta “Dzimuši Bauskai” uzdevumiem. Ansambļa dalībnieki sekmīgi piedalās džeza un populārās mūzikas konkursos gan ansambļu sastāvā, gan individuāli, Notiek cieša sadarbība ar Latvijas Mūzikas akadēmiju, ka arī ar jau ilgu laiku pastāvošajām dzeza skolām ārvalstīs (Vācijā, Dānijā, Holandē, Spānijā, kă arī Igaunijă un Lietuvā).
Šis nav nejaušs mūziķu salikums, bet gan process, kurā skaņas veido īpašu pasauli un katrā skaņdarbā pārveido to no jauna.

Programmā “Kilograms džeza” viņi kopā rādīs savu redzējumu par vasaras mūzikas krāsām un vedīs klausītājus īpašā sajūtu ceļojumā.

Koncerts notiek projekta “Dzimuši Bauskai” ietvaros un tā norisi atbalsta VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS , LATVIEŠU VĒSTURISKĀS ZEMES un Bauskas MMS.

Close Menu