BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Vēl tikai 7 gadi un – piektdien izlaidums!

Pirmklasnieku koncerta “Mana debija” izskaņā tā sacīja skolas direktore Anita Velmunska. Bet pirms šī optimistiskā pareģojuma klātesošie vecāki un pedagogi noklausījās apjomīgu koncertu, ko sniedza vairāk nekā trīs desmiti visu programmu pirmklasnieku.

Koncertu kopā lika un programmu pieteica pedagoģe Ieva Ūdre. Koncertā valdīja patīkama, atbalstoša gaisotne, vairāk bija jūtams vecāku, ne topošo mūziķu uztraukums. Neiztika arī bez nelieliem kurioziem. Mazos mūziķus viņu priekšnesumos atbalstīja trīs koncertmeistares – Evija Bonāte, Anna Ivanova un Ineta Rozentāle. Kāds pasteidzās savu priekšnesumu iesākt bez koncertmeistares, kāds bija tik steidzīgs, ka iztika bez pavadījuma vispār, bet visi šie jaukie misēkļi tikai vairoja prieku un gandarījumu par paveikto šajā mācību gadā. Katrs koncerta dalībnieks saņēma īpašu apliecinājumu par šo notikumu un saldu balvu enerģijai. Ar sajūsmu tika uzņemts direktores vēlējums – lai vasara būtu gara un spēkpilna, lai satiktos nu jau 2.klasē!

Kas uzstājās un kādi instrumenti (arī balss!) jau gada laikā apgūti, skatieties galerijā!

Close Menu