BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Pieaugušo un jauniešu interešu grupu izstāde

Mākslas nodaļas Baltajā zālē līdz 9.jūnijam būs skatāma pieaugušo un jauniešu interešu grupu izstāde. Mūsu skolas īstenotās izglītības programmas pieaugušajiem paver lielisku izdevību apgūt zīmēšanas un gleznošanas pamatus visiem interesentiem, tā ir iespēja attīstīt savu talantu jebkurā vecumā. Vairāk stāsta izstādes kuratore un šo nodarbību vadītāja, pedagoģe un gleznotāja Aija Ušerovska.

“Pieaugušo grupu sākumā vadīja gleznotāja Īra Rozentāle. Mākslinieces skoloti, gleznojām galvenokārt ar eļļu. Biju šīs grupas dalībniece, pēc tam aizvietoju Īru (neparedzētu apstākļu dēļ) . Gleznojām arī ar akvareli un citās tehnikās. Izstādē redzamo darbu autori ir neliels, bet nostabilizējies dalībnieku pulciņš ar un bez iepriekšējas gleznošanas pieredzes. Gleznojām sestdienu rītos, kad ir brīvs laiks un laba gaisma. Jābūt motivācijai, lai sestdienā celtos un nāktu gleznot. Otra grupa ir jaunieši, kas beiguši mākslas skolu, arī daži, kas to nav apmeklējuši, arī tādi, kas mācās pamatskolas pēdējās klasēs un vidusskolā. Viņi nāk gleznot un zīmēt ceturtdienu vakaros. Vienlaikus šo grupu darbu izstāde “Krāsas mostas” maija mēnesī ir apskatāma arī Rītausmu bibliotēkā. Izstādē Baltajā zālē redzamas arī Īras Rozentāles krāsu skices, kas tapušas nodarbību laikā. Arī mani nelieli darbiņi, kas gleznoti līdz ar citiem.”

Izmantojiet iespēju un aplūkojiet darbus klātienē, kā arī gūstiet ieskatu galerijā!

Close Menu