BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Piedalāmies Pavasara forumā JMV

Skolēnu pavasara brīvlaikā – 14.martā vairāki Bauskas MMS pedagogi, audzēkņi un skolas vadība devās uz Jelgavas Mūzikas vidusskolu, lai piedalītos Zemgales reģiona mūzikas skolu Pavasara forumā.

Stāsta direktore Anita Velmunska: “Tā bija radošuma piepildīta diena JMV. Pedagogi A.Rušmane, J. Veršinska, I. Bukša , I. Ūdre, L. Krasņikovs , M. Šulce, L.Kampuse , I.Idere-Bankava un divas topošo absolventu komandas devās uz JMV, lai iepazītos ar mūzikas vidusskolas piedāvātajam programmām, kā arī papildinātu savas zināšanas, metodisko pieredzi. Tas bija lielisks karjeras izglītības pasākums mūsu topošajiem absolventiem. ” Pedagogi papildināja savas zināšanas vadošās ekspertes dažādības vadības jautājumos Rasmas Pīpiķes lekcijā “Dažādības vadība un cieņpilna komunikācija izglītības iestādē”. Spējām sniegt arī savu artavu foruma izglītojošajā daļā – ar lekciju “Ritmikas uzdevumu integrēšana mūzikas valodas apguvē” uzstājās mūsu pedagoģe – solfedžo un ritmikas skolotaja Ieva Ūdre.

Par audzēkņu iespaidiem ieskatu gūstam 8. kora klases audzēknes Patrīcijas Paulas Gedrovičas stāstītajā. “JMV mūs sagaidīja skolēnu pašpārvalde, kas sastāvēja no dažādu kursu un specialitāšu pārstāvjiem. Jaunieši bija izdomājuši aktivitāti, kuras laikā varējām iepazīties. Kad sapazināmies, mums izlozēja mentorus, ar kuriem kopā turpinājās tālākā dienas norise. Pa skolas klasēm bija izvietotas aktivitātes, saistītas ar teoriju, solfedžo, teātra mākslu, klausīšanos, ritmizēšanu, “karaoki”, pavadījuma spēlēšanu un citas. Klausīšanās telpā bija jāatmin komponists un dziesmas vai skaņdarba nosaukums, pavadījuma spēlēšanā bija partitūra, kurai ar C,D,E,F,G,A,H akordiem vajadzēja spēlēt pavadījumu. Teorijā bija krustvārdu mīkla, solfedžo pēc nošu raksta un dzirdes minējām tautasdziesmas. Aktivitāšu laikā tika skaitīti punkti un noskaidrotas labākās komandas. Diena bija ļoti izdevusies – bija gan jautri, gan izzinoši.”

Mūsu skolas komanda, kurā bija Patrīcija Paula Gedroviča, Diāna Mackeviča, Ralfs Kapkalns un Reinis Grosbards , iekļuva labāko trijniekā, par ko liecina 3.vietas diploms.

Dienas izskaņā foruma dalībniekiem bija iespēja baudīt Ilonas Bageles un Jelgavas kamerorķestra (A.Meri vadībā) koncertu “Mūzika balsij un kamerorķestrim”.


itos

Close Menu