BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Klavierspēles meistarklasē – Silvija Audre

28.februārī klavierspēles programmas audzēkņiem un pedagogiem bija lieliska iespēja piedalīties izglītojošā pasākumā – meistarklasē.

Ar savām zināšanām un pieredzi visas dienas garumā dāsni dalījās Jelgavas Mūzikas vidusskolas klavierspeļes skolotāja, J.Vītola LMA docētāja Silvija Audre. Pedagogu un audzēkņu jauniegūtās zināšanas vislabāk rakturo šādi nopietni un gana plaši temati : žanri, stundas uzbūve, plānošana, efektivitāte; audzēkņu attīstības posmi; skaņdarbu analīze un  apguves etapi; tehnisko vingrinājumu nozīme – gammu apguve; aplikatūras pielietojums; polifonisko skaņdarbu apguves nozīme; skolotāja prasme izvēlēties žanrus un pielāgot katram audzēknim;patstāvīgā darba nozīme un citi. Diena pagāja ļoti izzinoši. Īpaši par to priecīgas klavierspēles pedagoģes un viņu MK vadītāja Ligita Kārkliņa. Šīs meistarklases organizēšanas iniciatore bija skolas vadība. Iespēju gūt papildus zināšanas izmantoja arī citu nodaļu pedagogi, kā arī kolēģi no Iecavas MMS.

Paldies Silvijai Audrei par radošo dienu!

Close Menu