BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ar gleznu versijām godina Jāni Valteru 155.gadskārtā

Gleznotājs Jānis Valters (1869 -1932) dzimis 1869. g. 3.febr. Jelgavā. Latviešu mākslas vēsturē J.Valteram ir īpaša vieta. To nosaka gan viņa – poētiska Latviešu tautas dzīves un dabas tēlotāja savdabīgais talants, gan arī piederība pie divu tautu -latviešu un vācu kultūras loka. Mākslas nodaļas 4. klases audzēkņu gleznu versijas linogriezuma tehnikā un 5.klases audzēkņu akvareļi apskatāmi Mākslas nodaļas 1. stāvā. Informē Skolotāja Mārīte Šulce.

Close Menu