BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Skolas orķestris muzicē Skaistkalnē

Atsaucoties aicinājumam piedalīties skaistā koncertā, 14.janvārī mūsu skolas pedagoga Aigara Dziļuma vadītais Bauskas MMS pūšaminstrumentu kamerorķestris muzicēja Skaistkalnes tautas namā.

Kopā ar Skaistkalnes pūtēju orķestri Jāņa Kalniņa vadībā un Mārupes Valsts ģimnāzijas bērnu tautas deju kolektīvu “Mārdadzīši” (vad.Lelde Krēsliņa un Līga Daugule – Rimša) jauniešiem izdevās radīt daudzveidīgu un interesantu kultūras notikumu. Orķestra kapelmeistars A.Dziļums ir pateicīgs Jānim Kalniņam par ielūgumu uz šo pasākumu, jo katra muzicēšana jaunajiem izpildītājmāksliniekiem ir svarīga, bagātina viņu pieredzi un spodrina meistarību. Tam pievienojas arī skolas direktore Anita Velmunska, kas atbalstīja kolektīvu klātienē.

Jaunais gads “pūtējiem” sācies jaudīgi, lai tāds būtu arī turpinājums!

Close Menu