BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ģitāru parāde pirms Ziemassvētkiem

Klausītāju sirds stīgām lika skanēt ģitārspēles audzēkņu izpildītie skaņdarbi Ziemassvētku koncertā vecākiem. Skolotāji Lauris Krasņikovs un Paulis Straume kopā ar audzēkņu vecākiem lepojas ar katru izpildītāju. Mēs arī!

Koncerts noritēja nepiespiestā gaisotnē, tomēr ļoti uzmanīgi tika uzklausīts katrs priekšnesums. Iespējams, tas notika tāpēc, ka Lauris Krasņikovs koncerta sākumā taktiski atgādināja nerakstītos un pašsaprotamos koncertu apmeklētāju “statūtus”- izslēgts telefons, uzmanība uzstāšanās laikā, pārvietošanās priekšnesumu starplaikos, sarunu pataupīšana pēckoncerta laikam un citus.

Katrs audzēknis savu skaņdarbu pieteica pats, arī tā audzēkņiem bija jauna pieredze.

Close Menu