BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

“Klusi krīt sniegs” un skan mūzika

Audzēkņu un pedagogu koncerts “KLUSI KRĪT SNIEGS” 15. decembrī Bauskas Kultūras centrā pulcēja pilnu zāli skatītāju. Mūsu skolas sarūpēto dāvanu pirms Ziemassvētkiem bija atnākuši noklausīties ne tikai audzēkņu tuvinieki, bet arī daudzi Bauskas iedzīvotāji, kas jau tradicionāli to plāno kā emocionālu mirkli pirmssvētku laikā.

Pirms koncerta dažas stundas iepriekš foajē nu jau vairākus gadus iespējams aplūkot un iegādāt ko sevišķi skaistu Mākslas nodaļas audzēkņu darinājumu tirdziņā. Tā tas bija arī šoreiz. Mākslas darbu klātbūtne arī koncerta laikā bija jūtama – skatuves noformējumā tika izmantotas audzēkņu darbu attēlu projekcijas.

Kā ierasts, šajā koncertā satikās visu nodaļu labākais sniegums, piedalījās arī paši pedagogi. Tas bija emocionāls un sirsnīgs atskats uz pirmajā pusgadā paveikto, tie bija direktores Anitas Velmunskas ievadā teiktie sirdsvārdi, Initas Ideres – Bankavas izjustais vēstījums par katru dalībnieku un viņa izpildīto skaņdarbu.

Šogad klausītāju priekam uzstājās Ralfs Kapkalns (ped. L.Krasņikovs), 1.-2.kora klases ansamblis (ped. I.Bukša, kcm. E.Bonāte), Mefodijs Kurdiševs (ped. I.Rozentāle), Beatrise Beimo, Sonora  Vilsone (ped. I.Bukša), Olivers Stapkēvičs (ped. I.Ruņģis), Eduards Niedra (ped. A.Dziļums), Dārta Garā (ped. K.Lubovs, kcm. I.Rozentāle), Iveta Kiseļeva ( ped. I.Ruņģis), Alise Emīlija Grizāne (ped. L.Kārkliņa), Roberta Elza Stīrija (ped. L.Jaunliniņa), Gustavs Ūdris (ped. I.Ruņģis), Amanda Pučure, (ped. L.Meždreija), Viktorija Tjuha, (ped. A.Avotiņa), 5.-8.kl vijolnieku ansamblis (ped. A.Avotiņa). Koncertmeistares bija Evija Bonāte un Ineta Rozentāle, arī Kate Kononova.

Īpašs prieks bija redzēt un dzirdēt mūsus skolas trompetes klases absolventu, Jelgavas MV 1.kursa audzēkni Renāru Konjuševski (trompete). Čella spēles pedagoga Kristapa Grīnberga un klavieru pedagoģes Annas Ivanovas kopīgā saspēle Arvo Perta skaņdarbā “Spiegel im Spiegel” lika klausītājiem gremdēties dvēseliskās pārdomās. Emocionālu kulmināciju piedzīvojām koncerta izskaņā, uzstājoties skolas korim (I.Bukša un I.Ūdre) ar vairākām Ziemassvētku dziesmām, pēc tam visa skolas kolektīva kopdziesmā kopā ar šim koncertam speciāli veidoto orķestri. Koncerta noslēgumu pedagogs Aigars Dziļums kopā ar Amandu Pučuri, Renāru Konjuševski, Kati Kononovu un Ikaru Ruņģi padarīja optimistisku un enerģētiski uzlādētu.

Katrs pedagogs saņēma Ziemassvētku Rūķu gadāto pārsteigumu un klausītāji – prieku par krāsaino emociju gammu, ko guvām mūzikā. Paldies visiem dalībniekiem par svētku sajūtām!

Close Menu