BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Pirmklasnieku koncerts “Mana debija”

Mācību gada un maija pēdējā vakarā skolas zālē saimniekoja pirmklasnieki. Viņi sniedza LIELkoncertu. Mazie mākslinieki muzicēja klausītāju un atbalstītāju pārpildītā zālē. Aplausi, smaidi, pateicība par dalību debijas koncertā, ziedi un gandarījums par paveikto pirmajā gadā. Paldies pedagoģei Ievai Ūdrei par koncerta vadīšanu un audzēkņu iedrošināšanu! 1.jūnijā gaidām skolā nākošos pirmklasniekus! Uz tikšanos!

Close Menu