BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Izlaidumā – ar straumēm uz jūru

26.maijā daba bija parūpējusies par mirkļu daudzveidību. Šīs dabas emocijas lieliski sasaucās ar noskaņojumu, kāds valdīja Upmalas ielas Mūzikas mājā. Vējš meiteņu matos, saule vecāku acīs, lepnums, gandarījums, atvieglojums un neliels apjukums (vai tiešām mēs to izdarījām?) – tas viss varētu raksturot šo izlaiduma dienu Bauskas MMS Mūzikas nodaļā. Vēju laikam piesaucām paši, jo pasākuma moto bija “Ar straumēm uz jūru”, un kā tad lai nokļūst jūrā, ja burās nav vēja?

Gatavojoties šai dienai, absolventi bija veikuši tradicionālus priekšdarbus – slīpējuši skaņdarbu, ko atskaņot koncertā vecākiem, un rakstījuši nelielu sacerējumu. Fragmentus no tiem savā emocionālajā uzrunā izmantoja skolas direktore Anita Velmunska. Laba vēlējumus teica pedagogi Aigars Dziļums un Inga Bukša. Skolas orķestra “kapelmeistars” kopā ar audzēknēm sniedza muzikālu priekšnesumu. Ceļavārdus kuģojumam uz lielo Dzīves jūru teica Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja. Skolai pateicās absolventu vecāku pārstāvji, dāvinot simbolisku vēlējumu koku. Apliecību izsniegšanas kārtība arī nu jau vairākus gadus nemainīga – stāsts par audzēkni, ilgi gaidītais direktores un viņas vietnieces rokasspiediens, vecāku un draugu apsveikumi, foto ar pedagogiem un skolas vadību… To šogad piedzīvoja un izbaudīja 16 brīnišķīgi, mērķtiecīgi, pacietīgi un daudzsološi jaunieši. Klavierspēles programmā apliecību saņēma Laura Andersone, Kate Kononova (ped.L.Kārkliņa), Rūta Ārmane, Jurģis Stīpnieks (ped.Dz.Vēvere). Kora klasi absolvēja Ingas Bukšas audzēkeņi Roberts Griķītis, Elisa Matuzone un Elza Stūre, savukārt Ievas Ūdres skolotas bija Keitija Grigalena un Madara Rimeicāne. Akordeona spēli pie Antras Rušmanes cītīgi bija mācījušies Jēkabs Kolbergs un Nauris Rudlaps. Flautas skolotājai Intai Paulai Briņķei – prieks par divām audzēknēm – Mariju Elēnu Kabanovu un Alisi Petrokaiti. Padagogs Aigars Dziļums lepojas ar Elgaru Būmeistaru, trompetes klases absolventu. Sitaminstrumentu spēli pie padagoga Ikara Ruņģa apguvuši Braiens Burmistrovs un Kristers Ozols.

Kad šis aizkustinošais mirklis pagājis, pēc nelielas pauzes visi dodas uz zāli saņemt absolventu gādātās muzikālās dāvanas vecākiem un pedagogiem. Šos priekšnesumus parasti raksturo atbrīvotība, drosme un labākās Mūzikas skolas gados apgūtās prasmes. Tā tas bija arī šoreiz. Koncerta izskaņā skolas vadība īpaši uzteica pedagoģes, kuru audzēkņi eksāmenos bija parādījuši vislabākos rezultātus. Tās bija skolotājas Ligita Kārkliņa un Inga Bukša.

Vēlam visiem absolventiem visu ieceru piepildījumu!

Close Menu