BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Pazudušas notis, salūzis instruments un partitūra no otra gala

Tik nepiespiestā gaisotnē notika sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu nodaļas Pavasara koncerts vecākiem. Šīs nodaļas vadītājs un reizē arī koncerta organizators un konferansjē Aigars Dziļums katru virsrakstā minēto notikumu padarīja tik dabisku, ka likās – tieši tā arī jābūt īstā Pavasara koncertā.

Gandrīz divu stundu ilgā priekšnesumu karuselī savijās no marimbas, trompetes, klarnetes, blokflautas, saksofona un flautas izvilinātās melodijas.

Koncerta dalībniekus iejūtīgi un lepni pieteica paši pedagoģi. Ikars Ruņģis uzteica un iedrošināja Jēkabu, Raimondu, Verneru, Robertu, Ivetu, Gustavu, Valentīnu, Ģirtu Niklāvu, Kristeru un Braienu. Pedagogs pastāstīja, ka audzēkņi cītīgi gatavojas mācību gada noslēguma eksāmeniem, no kuru programmas vienu skaņdarbu katrs izpildītājs atskaņoja koncertā. Saslimuša audzēkņa vietā ansamblī muzicēja arī pats pedagogs, savukārt Gustavs izpildīja I.Ruņģa skaņdarbu “Pavasara strautiņš”. Tas, par pārsteigumu pašam autoram, iekļauts vairāku mūzikas skolu audzēkņu obligātajā repertuārā.

Aigara Dziļuma audzēkņi vislabāk sadzīvo ar trompeti, arī tad, kad tā neklausa un niķojas, skolotājs vienmēr atrod izeju no situācijas. Tā tas notika arī šoreiz. Arī koncertmeistara lomā pedagogs pauda nedalītu atbalstu audzēkņiem. Muzicēja Eduards, Adrians, Sandris, Pauls, Elgars un Marks Maro. Viņš vienīgais koncertā atskaņoja divus apjomīgus skaņdarbus, jo gatavojas atbildīgam konkursam 16.aprīlī.

Pedagoga Kristapa Lubova paspārnē – mēlīšu instrumenti un to spēles apguvēji. Pirmklasniece Elza spēlēja klarneti, arī Artis ir pirmklasnieks, kurš apgūst blokflautas spēli. Saksofona spēli publikai demonstrēja Anete un Dārta. Skolotājs īpaši uzteica Dārtu, kura, savu vecāku atbalstīta un iedrošināta, patstāvīgi apguvusi sev tīkamu skaņdarbu, izmantojot interneta iespējas. Saksofonistu uzstāšanos noslēdza Everita. Meitene nolēmusi turpināt izglītību mūzikas vidusskolā, par šo apņemšanos liecināja arī pārliecinošais un profesionālais sniegums.

Lauras Meždreijas pārziņā mūsu skolā ir flautisti. Šoreiz koncertā piedalījās Estere, Elza, Māra, Elza, Sofija, Anete, Amanda, Evelīna un Lauma.

Koncertmeistares Evija Bonāte un Ineta Rozentāle bija visiem izpildītājiem liels atbalsts un iedrošinājums, paldies viņām par to!

Kad koncerta noslēgumā konferansjē Aigars Dziļums deva vārdu skolas direktorei Anitai Velmunskai, klātesošie saņēma ne tikai pateicības vārdus par skaisto koncertu, bet arī sirsnīgu aicinājumu uz skolas 65.dzimšanas dienas pasākumu un koncertu 20.aprīlī Bauskas KC. Tur noteikti dzirdēsim arī daļu no šodien izskanējušajiem priekšnesumiem.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem un pedagogiem, kā arī vecākiem un vecvecākiem par pacietību un atbalstu!

Close Menu