BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Taustiņu dienā pieskandinām skolu

Starptautiskā klavieru diena (tāda tiek svinēta kopš 2015.gada!) Bauskas MMS tika svinēta ar vērienu. Vienlaicīgi divās skolas zālēs notika melnbalto taustiņu pavēlnieku koncerti.

Mūsu skolas mājīgajā Orķestra telpā notika sadraudzības koncerts, kurā piedalījās akordeonisti no Iecavas, Vecumnieku un Bauskas MMS. Šo koncertu organizēja Inita Idere-Bankava un Antra Rušmane, akordeona spēles pedagoģes. Kopīgajā muzicēšanā 3 mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņi gan guva, gan sniedza cits citam un klausītājiem jauku, priekpilnu noskaņu. Bērni biji gandarīti par iespēju būt kopā, pašiem muzicēt un dzirdēt savu vienaudžu sniegumu. Pēc koncerta bija arī kliņģeris un citi gardumi, sarunas un vērtējumi kopā ar vecākiem un pedagogiem, visiem vienots prieks un gandarījums par redzēto un dzirdēto.

Par skaistu stundu ar vēsturisku atskatu skolas pagātnē un aizrautīgu muzicēšanu tagadnē izvērsās klavieru nodaļas pavasara koncerts. To iejūtīgi vadīja klavieru nodaļas galvenā persona – pedagoģe Ligita Kārkliņa. Kopā ar jaunajiem pianistiem tika atbildēts uz jautājumu – kas ir mūzika? Sajūtas, emocijas, dusmas, šūpošanās – atbildes bija vispārsteidzošākās, un visas – pareizas. Dāvanas, kā skolotāja nosauca priekšnesumus, skolas jubilejai tika pasniegtas visdažādākās. Šo priekšnesumu tapšanā un slīpēšanā piedalījušās pedagoģes Līga Jaunliniņa, Anna Ivanova un, protams, Ligita Kārkliņa. Koncertā piedalījās Ance Vēja, Leila Skuja, Elizabete Upelniece, Elīza Lediņa, Maiko, Roberta Elza Stīrija, Monta Garā, Everita Strautiņa, Annija Lauva, Laura Andersone, Reinis Grosbards, Kate Kononova, Kitija un Everita Kampiņas. Audzēkņi muzicēja arī ansambļos. Koncerts sniedz īstu un neviltotu baudījumu sanākušajiem klausītājiem – vecākiem, pedagogiem un skolas citu nodaļu audzēkņiem. Aizkustinošu pārsteigumu visiem sagādāja Eizabetes tētis Pēteris Upelnieks. Viņš savulaik, tāpat kā viņa meita tagad, klavierspēli apguvis pie Ligitas Kārkliņas. Pēteris visus priecēja ar sirsnīgu dziesmu un ģitārspēli, kā arī novēlēja katram dzīvē un mūzikā izstāstīt savu neatkārtojamo stāstu.

Muzikālās dāvanas skolas jubilejai tiek slīpētas, rūpētas un saiņotas, par to pārliecību pauda skolas direktore Anita Velmunska. Viņa koncerta izskaņā visus aicināja būt kopā skolas 65.dzimšanas dienas svinībās, kas notiks Bauskas KC 20.aprīlī.

Close Menu