BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Piedalāmies konkursā “Vilnis Lielupē”

Salgales Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā konkursā regulāri piedalās arī mūsu skolas audzēkņi ar saviem darbiem. Tā arī šogad nu jau VI Starptautiskā gleznošanas konkursa žūrija vērtēs arī jauno baušķenieku sniegumu.

Šī gada tēma – “Piekūns”. Šāda tēme izvēlēta, ielūkojoties interesantās, ar Salgali saistītās vēstures lappusēs. Salgales pagasta senās zemes bijušas klātas bieziem mežiem. Kurzemes Hercogs Jēkabs šo vietu bija iecienījis medībam, lidzi ņemdams pieradinātus un apmācītus piekūnus (medību vanagus). 17.gs. Hercogs Jēkabs Lielupes krastos pat esot ierīkojis piekūnu audzētavu, putni meistara vadībā tika apmācīti un izmantoti pīļu un zosu medībās. ŠĪ audzētava bijusi slavena visā Eiropā. Dresēts piekūns bijusi izcila dāvana arzemju valdniekiem. Tā Kurzemes hercogs, meklēdams Francijā atbalstu tirdzniecībai un arējai politikai, karalim Luijam XIV lūdzis dažādas priekšrocibas saviem kugiem un sūtījis davanā piekūnus. Tāpat apmācītie piekūni dāvāti Portugāles , Holandes, Anglijas valdniekiem.

Galerijā – nosūtītie darbi. Turēsim īkšķus, lai mūsējo lidojums un izpratne par tēmu tiktu novērtēts labi!

Close Menu