BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Konkursā “Mūsu pasaule, mūsu nākotne” atzinīgi novērtēti Bauskas MMS audzēkņu darbi

Minētajā konkursā, ko organizēja Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas banka, ievērību guvuši arī piecu mūsu skolas audzēkņu darbi.

Šim konkursam bija iesūtīti vairāk nekā 900 bērnu un jauniešu darbi no visas Latvijas mākslas skolām. Izvērtējot apjomīgo darbu klāstu, žūrija atlasījusi 369 interesantākos. To vidū ir arī Bauskas MMS audzēkņu Agneses Bērziņas, Maijas Lauras Ceples, Adeles Beņušas, Naura Drozdovska un Ērika Ražavičus mākslas darbi. Tie tiks iekļauti vienotā vides objektā “Mūsu saule”, kas būs apskatāms pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas bankas simtgadei veltītās izstādes “Vērtību zīmes”norises laikā no 9.oktobra līdz 15.janvārim.

Laureāti un viņu skolas biedri tiek aicināti apmeklēt šo izstādi, kā arī iepazīt zināšanu centru “Naudas pasaule”. Izstādes noslēgumā katrs laureāts saņems daļu no “Mūsu saules”- sava mākslas darba attēlojumu zeltītā plāksnē.

Šī informācija ļoti iepriecina visu Bauskas MMS saimi, bet jo īpaši audzēkņu pedagoģi Aiju Ušerovsku. Sveicam!

Close Menu