BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Bauskas MMS gūst dubultfinansējumu VKKF projektu konkursos

Noslēdzies VKKF  2022. gada 1. kultūras projektu konkurss deviņās kultūras nozarēs. Šī projektu konkursa mērķis līdzās citiem ir arī sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā.

Bauskas MMS direktore Anita Velmunska ar prieku un gandarījumu informē, ka atbalstīti divi skolas iesniegtie projekti par skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Dota “zaļā gaisma” klasiskās koncertģitāras iegādei. Tas ļaus vēl vairāk attīstīt un uzlabot ģitārspēles apmācības kvalitāti un iespējas . Par to ļoti priecīgi ir arī pedagogi Lauris Krasņikovs un Paulis Straume.

Savukārt Mākslas nodaļas pedagogiem gandarījumu un prieku sagādā otra iesniegtā projekta “MāMīMa” plānotais rezultāts – mālu mīcāmās mašīnas iegāde. Tā (Mā-Mī-Mā) ļaus ne vien ieekonomēt uz jaunu materiālu iegādi, bet arī izglītos bērnus par māla pārizmantošanas iespējām. Katras mācību dienas beigās rodas ap 1 kg lieli atgriezumu pārpalikumi, mācību gada laikā tas sasniedz ievērojamu daudzumu māla atlikumu. Nereti audzēkņu darbi, atstāti ilgāk par nedēļu bez tālākas apstrādes, sakalst. Māls ir unikāls un vērtīgs materiāls, kuru iespējams pārizmantot un “atdzīvināt”.  Par šo iespēju priecājas Mākslas nodaļas pedagogi, īpaši pedagoģe Lāsma Kondrāte.

Close Menu