BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Divas Bauskas MMS ieceres gūst atbalstu Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā

2021.gada sākumā Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore Anita Velmunska Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā iesniedza divus pieteikumus skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. Jau tradicionāli tiek izmantota iespēja, šādi iegūstot līdzekļus, padarīt mūsdienīgāku skolas darba vidi, uzlabot mācību materiālu bāzi, gūt atbalstu dažādiem pasākumiem un meistarklasēm. Šī iespēja tika izmantota arī šogad, neskatoties uz to, ka ir tik daudz neskaidrību un nemitīgu izmaiņu mācību procesā. Tālab vēl jo lielāks prieks, ka tapis zināms, ka atbalstīti abi A.Velmunskas iesniegtie projekti. Kā lasāms vietnē lsm.lv, “KKF ekspertu komisiju darbu viennozīmīgi apgrūtināja tas, ka bija ļoti maz nekvalitatīvu projektu. Tas nozīmē, ka konkurence salīdzinājumā ar pagājušo gadu bija vēl lielāka. Projekti bija gan labi sarakstīti, gan pilni ar labām idejām.”

Mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”(līdzās vairāk nekā 40 pieteikumiem)  gūts atbalsts  elektriskās podnieka virpas iegādei . Projekta pieteikumam bija dots nosaukums “Virpu virpulis”. Saņemtais atbalsts (tiesa gan, vienas virpas iegādei!) dos iespēju iegādāties Mākslas nodaļai tik nepieciešamo aprīkojumu. Jaunajiem māksliniekiem viens no izvēles priekšmetiem ir darbs materiālā – māls, kurā tiek apgūta arī keramika. Mācību procesā, strādājot pie podnieka virpas, audzēkņiem tiek radīta izpratne par tradīcijām keramikas vēsturē, attīstītas un pilnveidotas praktiskā darba iemaņas, spēja realizēt savu ieceri no idejas līdz galaproduktam. Līdz šim skolā bija tikai viena tehniski novecojusi un nolietota virpa. Tagad situācija nedaudz mainīsies – audzēkņiem tiks nodrošināta  iespēja sajust māla faktūru, veidojot dažādus  apaļas formas traukus uz profesionālas, mūsdienīgas podnieka virpas.

41 pieteikums atbalstīts mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Starp tiem ir arī projekta pieteikums “KONTRABASS un kontrabass”. Bauskas MMS jau kādu laiku “briedusi” iecere par kontrabasa spēles apguvi. Nu mūsu skola būs viena no retajām profesionālās ievirzes mūzikas skolām, kura piedāvās šādu lielisku iespēju. Tas skolai piesaistītu arī jaunus muzicēt gribētājus, tiks  atvērta jauna lapaspuse Bauskas  un apkārtējo novada mūzikas pasaulē, jo nevienā no “kaimiņu” skolām netiek piedāvāta kontrabasa spēles apguve. Tagad to varēs realizēt!  Tiks iegādāti instrumenti pedagogam un audzēkņiem. Šī instrumenta spēli mācīs pedagogs Lauris Krasņikovs- mūsdienīgs, daudzpusīgs pedagogs, kurš prot pieņemt izaicinājumus.

Visticamāk, ka šo projektu “augļus” Bauskas MMS audzēkņi un pedagogi varēs baudīt nākamajā mācību gadā, jo gan virpu, gan kontrabasu iegāde vēl ir procesā.  Priecājamies par skolas vadības komandas un tehniskā personāla uzņēmību, viņu pieredze projektu veidošanā un iesniegšanā šogad ir vērtējama ar 100%, īpaši, ņemot vērā, ka bija iesniegti 1455 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 530 !

Vairāk par Valsts kultūrkapitāla regulāro konkursu lasāms šeit.

Close Menu