BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ances grāmatplauktu novērtē konkursa žūrija un piešķir 1.vietu

Dzimtās valodas dienā – 21.februārī – Bauskas mūzikas un mākslas skola (BMMS)  saņēma priecīgu vēsti no Latviešu valodas agentūras.  Ances Ērikas Ezeriņas – BMMS 3. klases audzēknes – zīmējums  aģentūras rīkotajā konkursā „Mans grāmatplaukta stāsts” ieguva pirmo vietu jaunākajā vecuma grupā. Ances skolotāja ir Aija Ušerovska. Visu laureātu darbus var aplūkot Latviešu valodas aģentūras mājaslapā.

LVA projektu vadītāja Velga Līcīte – Meldere informē, ka zīmējumu, eseju un domrakstu konkursā piedalījās Latvijas vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kā arī  latviešu diasporas skolu bērni un jaunieši  no daudzām pasaules valstīm. Vērtēšanai bija iesniegts vairāk nekā 1000 darbu.

Katru gadu konkursa uzvarētāju zīmējumi un literārie darbi tiek apkopoti un izdoti grāmatā. Pavisam jau ir iznākušas 13 grāmatas. Jaunajā krājumā ‘’Mans grāmatplaukta stāsts’’ būs publicēts arī Ances Ērikas Ezeriņas darbs. Zīmējumā meitene ir atraktīvi  attēlojusi savu grāmatu kolekciju.

Close Menu