BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Individuālo mākslas nodarbību teicamais rezultāts

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas (BMMS) mākslas nodaļas pirmais mācību semestris noslēdzās ar audzēkņu darbu skati visos praktiskajos priekšmetos. Rezultāti ir iepriecinoši. Pēc rudens brīvlaika zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, tekstila un modes mākslas, veidošanas un kaligrāfijas nodarbības notika individuāli. Attālināti tika vadītas vienīgi mākslas valodas pamatu stundas. Individuālās mācības turpinājās arī pēc ārkārtas situācijas noteikšanas valstī.

Mākslas nodarbību sarežģītā norise, kad katrs bērns atradās atsevišķā telpā, no pedagogiem prasīja daudz vairāk enerģijas un elastīgas pieejas, nekā strādājot grupā. Skolēni bija atsaucīgi un ieinteresēti. Individuālajās nodarbībās audzēkņi izstrādāja gan obligātos mācību darbus, gan sagatavoja zīmējumus un gleznojumus iesniegšanai dažādos bērnu un jauniešu mākslas konkursos. Šajā periodā vēl vairāk nostiprinājās skolas komunikācija ar vecākiem. Viņu izpratne un atbildība skolotājiem bija liels stimuls.

Gada nogales priecīgs notikums bija BMMS organizētā Latvijas mākslas skolu konkursa „Pils. Sēta. Pilsēta” šī gada laureātu zīmējumu kalendāra izdošana. Kalendārs tika nogādāts mākslas skolām, kuru audzēkņi konkursā ieguva godalgotas vietas. Tā ir BMMS dāvana visiem apbalvoto darbu autoriem. Uz kalendāra vāka ir publicēta BMMS audzēkņa Rodrigo Galana glezna „Pagalms”.

Close Menu