BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mūzikas mājā sāk skanēt jaunas notis

Jaunā mācību gada sākums Bauskas MMS Mūzikas mājas priekšā ieskanējās 25 dažādās notīs. Tās simboliski uz nošu līnijām “uzcēla” katrs pirmklasnieks, kas apgūs kādu no mūzikas programmām šogad. Populārākās programmas šogad ir klavierspēle un kora klase. Svinīgajā pasākumā piedalījās tikai pirmklasnieki un viņu vecāki, tik šauru dalībnieku loku, diemžēl, noteica epidemioloģiskie apstākļi. Neskatoties uz šiem apstākļiem, pirmklasnieku uzņemšana skolas saimē notika ne mazāk sirsnīgi. Ar muzikāliem priekšnesumiem jaunos skolasbiedrus sveica topošais pianists Enzo (pedagoģe I.Rozentāle) un vijolnieku ansamblis pedagoģes A.Avotiņas vadībā. Koncertmeistare bija E.Bonāte. (Priekšnesumos tika izmantotas jaunākās digitālās klavieres, kas skolā iegādātas pavisam nesen!) Pirmklasniekus sveica Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare. Katrs jaunais skolas audzēknis saņēma dāvaniņu no skolas – mapi ar noderīgiem dokumentiem un mācību līdzekļiem. Direktore A.Velmunska, kas vadīja pasākumu, iesaistīja klātesošos jautra dzejoļa skandēšanā, tas kopīgi deva iespēju atraktīvā veidā iegaumēt dažas lietas, kas skolēniem, pedagogiem un vecākiem būs jāievēro ikdienā “covidlaikos”.

Pēc svinīgās daļas un kopīgiem fotomirkļiem pedagogi un viņu jaunie audzēkņi devās uz mācību klasēm, bet vecākiem bija tikšanās ar skolas vadību un pedagogiem. Sarunā skolas direktore un viņas vietniece Inita Idere- Bankava informēja par mācību darba organizāciju, īpašu vērību veltot sanitāri epidemioloģisko prasību ievērošanai. Vecāki uzzināja dažādas nianses, kā notiks izglītošanās. Ļoti svarīga loma būs saziņai, stundu plānošanai, vecāku sadarbībai ar pedagogiem. I.Idere- Bankava skaidroja vērtēšanas sistēmu. Ritmikas un kora klases skolotāja Ieva Ūdre stāstīja par prasībām ritmikas stundās. Tika pārrunāts arī it kā vienkāršs jautājums – kas ir svētku tērps? Tas tādēļ, ka uzstāšanās ir neatņemama mūzikas programmu apguvēju mācību procesa sastāvdaļa.

Laipni lūdzam skolas saimē, pirmklasnieki! Lai mums kopā labi skan un galvenais – saskan!

Close Menu