BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ceļavārdi Bauskas MMS Mūzikas nodaļas absolventiem pateikti

Bauskas Mūzikas un mākslas skolā mācību gads noslēdzies. Šo darbīgo un tik dažādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem piesātināto laiku aizvadījuši pedagogi un audzēkņi. Pagājuši arī skaistākie skolas pasākumi – izlaidumi Mūzikas un Mākslas nodaļās. Šoreiz tie notika mazākā klātesošo lokā, jo to noteica valstī esošā situācija sakarā ar COVID-19 pandēmiju. Tomēr tādēļ šie apliecību izsniegšanas pasākumi bija ne mazāk sirsnīgi, varbūt pat dziļāki un izjustāki. Apliecību svinīgajā izsniegšanā piedalījās tikai skolas vadība, specialitāšu pedagogi un, protams, paši absolventi.

4.jūnijā saules pielietajā Mūzikas mājas pagalmā uz saviem Mūzikas skolas gadiem atskatījās 14 absolventi. Skolas direktore A.Velmunska, uzsākot pasākumu, sacīja: ”Mūsu skolas pamatuzdevums ir būt par dārgakmeņu slīpētavu. Lai Dārgakmeņi sevi atklātu un pa īstam iemirdzētos, nepieciešams darbs un Meistara pieskāriens. Šodien izsaku savu cieņu, apbrīnu un pateicību visiem mūsu skolas skolotājiem un jums – mūsu audzēkņiem, ikvienam, kurš šo gadu laikā ir ieguldījis darbu, lai mūsu talanti allaž mirdzētu spoži – gan uz skolas skatuves, gan mācību klasē, gan savās mājās- ik dienu pārsteidzot un iedvesmojot skolotājus, mājiniekus un  klausītājus visapkārt. Novēlu vēl spožāku mirdzumu jums – mūsu skolas šī gada absolventiem- jaunajiem mūziķiem. Lai Jūsu iesāktais ceļš turpinātos skanīgs, bagātīgs, piedzīvojumu pagriezieniem un emociju līkumiem bagāts.”

Mastā tika pacelts jaunais absolventu karogs. Skaisto brīdi ar muzikāliem priekšnesumiem izrotāja paši absolventi, viņu izpildījumā skanēja vismīļākie skaņdarbi.

Pirms svarīgā dokumenta saņemšanas katrs absolvents tika raksturots, izmantojot gan viņa paša, gan pedagogu sacīto. Šie direktores nolasītie fragmenti izraisīja gan pārdomas, gan smaidu. Lūk, dažas rindas! Kristena teic, ka visveiksmīgākā un laimīgā diena mūzikas skolā bija tā, kad tika nokārtots pēdējais eksāmens. Viņu iedvesmo skolotāji un citu profesiju cilvēki, kas prot strādāt un motivēt arī citus aktīvam darbam. Luīze skolā nepaguva uzzināt, kā izskatās pagrabstāvā.  Aleksandras mīļākā nodarbe  ir dziedāšana, tā viņai padodas vislabāk. Madara ir liela mūziklu piekritēja, varbūt arī tāpēc viņa savu nākotni vēlas saistīt ar dziedāšanu, īpaši džezu. Alise ir noslēpumaina, centīga, prot darbu darīt pamatīgi. Nikola uzskata, ka ļoti svarīgs ir kontakts ar savu specialitātes skolotāju, un viņai to izdevās atrast. Viņa lepojas, ka ir pirmā ģitāras spēles specialitātes absolvente Bauskas MMS. Arvīds atzīstas, ka nespēj atcerēties, kad ir dzimuši komponisti, tomēr flautu viņš spēlēja ar prieku. Arīnas autoritāte mūzikā ir viņas flautas skolotāja Laura Meždreija. Meitene secina, ka katra mūzikas skolā pavadītā diena bija interesanta un aizraujoša. Reiņa autoritāte mūzikā ir skolotāja Jolanta Veršinska, jo skolotājai ir laba humora izjūta, tādēļ stundās ir interesanti, var apgūt daudz jauna vieglā un patīkamā atmosfērā. Katrīna savu nākotni gribētu saistīt ar mūziku, tas būtu vaļasprieka līmenī. Viņas paraugs ir viņas tētis, kas nodarbojas gan ar mūziku, gan ar citām lietām. Luīze ir priecīga, ka viņa ir izvēlējusies apgūt visskanīgāko instrumentu – klarneti, uz tās burvīgi skan viņas mīļākais skaņdarbs-  Ž.Devogela „Zvaniņš”. Ralfs ir centīgs ne tikai mūzikas apguvē, bet arī citos veicamajos darbos, viņam patika muzicēt vokāli instrumentālajā ansamblī. Viņam piekrīt arī Normens. Mārtiņš Arkādijs skolotājiem novēl mācīt nākamos audzēkņus tikpat labi, kā tas notika ar tagadējiem absolventiem!

Savus audzēkņus sveica arī viņu specialitāšu pedagogi Paulis Straume, Inga Bukša, Juris Krūmmalis, Aigars Dziļums, Aiva Avotiņa, Ikars Ruņģis un Laura Meždreija. Audzēkņi pateicās pedagogiem gan par zināšanām, gan īstajā brīdī sniegto motivāciju, kas daudziem palīdzējusi dažādos krīzes momentos nepamest mācības šajā skolā.

Dažas dienas pirms apliecību izsniegšanas un arī pēc tam gan skolas e-pastā, gan sociālajos tīklos varēja izlasīt aizkustinošas vēstules un pārdomas par bērnu gaitām Mūzikas skolā. Tās bija rakstījuši skolēnu vecāki. Lūk, daži fragmenti!

 „Neizsakāms prieks un gandarījums par paveikto un iegūtu mūzikas skolas absolvēšanas diplomu! Vēl lielāks prieks no dēla dzirdēt to, ka viņam pietrūks mūzikas skolas, ka viņam tur ir tik labi, ka negribas projām, ka mūzikas skolas  skolotāji ir daudz devuši. Balsī ir saklausāma skumja nots, jo kaut kā pietrūks, kaut kas ir noslēdzies. … skolotājas un skolotāji mūzikas skolā reizē ir stingri, gudri, jautri, ar labu humora izjūtu. Stundās ir brīva un forša atmosfēra, tajā pašā laikā daudz apgūts un iegūts. Dēls ir ieguvis gan plašas zināšanas, prasmes, gan draugus un pieredzi, kuru ne ar ko nevar aizstāt, nekur citur nevar iegūt. Paldies Bauskas mūzikas skolas skolotājiem un visiem darbiniekiem, kuri manam bērnam ir devuši tik daudz un ļāvuši mūzikas skolā justies kā mājās. Paldies par atsaucību, par pacietību, par siltumu un zināšanu bagātību, kuru dodat ikvienam audzēknim!”

„Paldies par meitas muzikālo izglītošanu! Paldies par šīs dienas pasākumu, tas bija noteikti savādāks kā citus gadus, bet ļoti emocionāls. P.S. Man aug vēl viena meita..”

Lai skolas absolventiem bagāts turpmākais izglītošanās ceļš, neatkarīgi no tā, kādā virzienā tas aizvīsies, un lai tajā vienmēr līdzās būtu Mūzika! Lai izdodas!

Close Menu