BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mākslas nodaļas aktualitātes, mācību gadu noslēdzot

Mākslas nodaļas diplomandiem – īpaša uzmanība

Bauskas mūzikas un mākslas skolas  (BMMS) Mākslas nodaļas audzēkņiem mācību semestra pēdējā  diena būs 22. maijā. Pēc tam pedagogi vērtēs  digitālajā formātā atsūtītos skolēnu darbus visos obligātajos un izvēles priekšmetos.

Pateicība vecākiem

Šī būs pirmā reize BMMS vēsturē, kad semestra noslēgumā skolā netiks rīkotas Mākslas nodaļas audzēkņu mācību darbu skates. Tajās viss paveiktais jau 30 gadus tika eksponēts mācību priekšmetu darbnīcās, gaiteņos, un vairākas dienas bija publiski aplūkojams jebkuram interesentam.

Attālinātās mācīšanās režīms bija nopietns pārbaudījums  gan bērniem, gan skolotājiem. Taču, kā BMMS Mākslas nodaļas pedagogu kopsapulcē uzsvēra mācību priekšmetu skolotāji, process līdz šim neizmēģinātajā jomā  ir bijis gana veiksmīgs. Skolotājas Iveta Līdere, Mārīte Šulce un Olita Dzelzkalēja īpaši pateicas bērnu vecākiem, kuri bija ārkārtīgi ieinteresēti attālinātās mācīšanās procesā,  iedvesmojot jaunāko klašu bērnus un dažreiz arī palīdzot veikt uzdevumus.

Plenērs notiks attālināti

Mākslas nodaļas skolotāju sanāksmē, ko vadīja BMMS direktore Anita Velmunska, tika pieņemts lēmums obligāto vasaras mācību praksi 1. -5. klases audzēkņiem klasificēt kā atsevišķu mācību priekšmetu. Agrāk tā nebija.

Prakse, kad bērni skolotāju vadībā mācās gleznot dabā, notiek ik gadu. Viņi ir apmeklējuši gan Rundāles pils dārzu, gan Skaistkalni, gleznojuši  vecpilsētā, Bauskas pilī, Bauskas muzejā, upju krastmalās. Mācību prakses laikā 2018. un 2019. gadā Mākslas nodaļas audzēkņi izstrādāja arī zīmējumus, kuri apkopoti BMMS izdotajās krāsojamajās grāmatiņās “Lietu stāsti” un “Instrumentu stāsti”.

Šajā pavasarī viss būs citādāk,  jo skolēnu mācību prakse notiks attālināti –  uzdevumus skolotāji uzdos e- klasē vai citos virtuālās saziņas rīkos, bet audzēkņi savas dzīvesvietas tuvumā patstāvīgi zīmēs un gleznos dabā.  Mākslas nodaļas audzēkņu prakse plenērā sāksies 26. maijā un turpināsies līdz 5. jūnijam.

Īpaša uzmanība pašlaik tiek veltīta  izlaiduma 6. klases audzēkņiem, kuri mākslas dažādās tehnikās attālināti izstrādā praktiskus diplomdarbus par vienojošu tēmu “Ūdens”.  Valstī izsludinātā ārkārtas situācija  divos aizvadītajos mēnešos rada bažas par diplomdarbu veikšanas iespējām.

Bez ziediem un draugiem

Diplomdarbu aizstāvēšana tiek plānota 12. jūnijā BMMS Mākslas nodaļas zālē. Respektējot valdības noteiktās prasības,  kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas  rīkojumu, diplomdarbu prezentācijā  nedrīkstēs piedalīties ne skolēnu ģimenes locekļi, ne draugi – tikai absolventi un skolotāji, norāda BMMS direktore.  Turklāt, lai ievērotu  distancēšanās noteikumus, diplomdarbu aizstāvēšana skolas zālē tiks rīkota divās daļās. Šogad Mākslas nodaļu gatavojas beigt 17 ļoti talantīgi, motivēti audzēkņi.

Close Menu