BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Notis, etīdes un skaņdarbi „iet pa gaisu”

Bauskas MMS Mūzikas nodaļas pedagogi, tāpat kā visi izglītības procesā iesaistītie, jau gandrīz mēnesi strādā attālināti. Skolas vadība apkopojusi pedagogu veikumu, problēmas, ieguvumus un atziņas par šo laiku. Direktore A.Velmunska un viņas vietniece I.Idere- Bankava ir gandarītas par skolotāju prasmi ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem, apgūt jaunas darba metodes un rīkus. Savā darbā ar audzēkņiem pedagogi lieto visdažādākos saziņas veidus- rīkus, platformas, tīmekļvietnes. Populārākie no tiem – telefons, WhatsApp, E-klases pasts, Quizizz, Facebook, ZOOM, Uzdevumi.lv u.c. Daudziem pedagogiem sākotnēji pašiem bija jāapgūst šo rīku lietošana, tas veiksmīgi izdevies. Šajā situācijā skolotāji strādā ļoti intensīvi, jo notiek regulāra saziņa ar audzēkņiem, kā arī ar vecākiem. Virtuālajā vidē starp pedagogiem un audzēkņiem ceļo audio un video ieraksti ar vingrinājumiem, piemēriem, padarīto un vēlamo rezultātu. Vairāki pedagogi uzteic produktīvu sadarbību ar vecākiem. Ģitārspēles skolotājs L.Krasņikovs atzīst, ka bērnos tiek attīstīta patstāvība, arī vecāki izjūt lielu atbildību un vairāk iesaistās bērna mājas darbu pildīšanā. Arī klavierskolotāja A.Kovaļova priecājas, ka vecāki daudz vairāk iesaistās, filmē bērnu un tādējādi seko līdzi procesam. Vecāki vairāk mudina bērnus sēsties pie instrumenta un spēlēt. A.Avotiņa stāsta, ka ir audzēkņi, kas “tiešsaistē” skolā slinko, bet šobrīd jau atskaņo programmu tekoši un no galvas, bet ir arī bērni, kas jūtas „izsisti no sliedēm” un vāji organizē mācību darbu. Sitaminstrumentu spēles skolotājs I. Ruņģis secinājis, ka uzdevumi pārsvarā ir saprasti un izpildīti. Ir arī audzēkņi, kas pozitīvi pārsteidz tieši neierastajos apstākļos, jo parāda prasmes, kas ikdienā nav novērotas. Pūšaminstrumentu spēles pedagogs A.Dziļums šādu mācību procesu vērtē „ar + zīmi”, jo tas veicina audzēkņos patstāvību un tehnoloģiju pārvaldīšanas iemaņas. Viņš domā, ka liels palīgs skolotājam ir mūzikas programmas (Sibeliuss, Finale, Encore u.c.) un kāda no audio apstrādes programmām (piem. Adobe Audition). Ideāli būtu, ja arī audzēkņi prot lietot kādu no šīm programmām. Nākotnē tās varētu būt iekļautas mācību programmā kā mācību priekšmets (vismaz beidzējiem!). Pedagoģe L.Jaunliniņa uzskata, ka veidojas ciešāks emocionālais kontakts, jo notiek daudz sarunu ar audzēkni. Direktore un pedagoģe A.Velmunska priecājas par Zoom programmas veiksmīgu izmantošanu, kas sākumā prasīja lielu sagatavošanās darbu un pacietību. Šī programma regulāri tiek izmantota arī pedagogu sanāksmēm.

Protams, ir arī problēmas – atkarība no interneta savienojuma kvalitātes, ierīču pieejamības. Daudz kas atkarīgs arī no audzēkņu iemaņām lietot saziņas rīkus un platformas. Nenoliedzami, mācību darbu ietekmē arī psiholoģiskā spriedze un nedrošība par situāciju, bailes. Attālinātās mācības īpašas grūtības sagādā 1. klasei, domā pedagoģe Dz.Vēvere. Protams, audzēkņi ir pamatīgi noslogoti ar vispārējās izglītības programmu apgūšanu savās skolās. Gandrīz visi skolotāji secinājuši, ka attālinātās mācības prasa lielāku sagatavošanās laiku, kā arī nomāc neziņa par noslēguma pārbaudījumu norisi.

Tomēr dzīve rit uz priekšu, ar cerību, ka viss turpināsies un mainīsies uz labo pusi, jo visiem pilnīgi noteikti pietrūkst socializācijas, darbošanās un sarunu klātienē – šeit un tagad. Audzēkņi un pedagogi strādā, nezaudējot arī humora izjūtu, reizēm uzšķiļ kādu joku WhatsApp virtuālajā „skolotāju istabā”, tā dodot viens otram atbalstu un spēku.

Lai mums visiem izdodas!

Close Menu