BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Labākais pasākums septembrī – klātienes mācības!

Tā uzskata vairums aptaujāto Bauskas MMS Mūzikas nodaļas pedagogu un audzēkņu. Te – nedaudz ieskicētas svarīgākās norises skolas dzīvē septembrī.

Jau pirmajā mēnesī pēc vasaras brīvlaika skolotāji savā darbā izmanto visai plašu metožu klāstu, jo jāstrādā “divās frontēs”. Klavierspēles pedagoģe Līga Jaunliniņa stāsta, ka šobrīd ar četriem audzēkņiem strādā attālināti, pārējie ierodas uz nodarbībām skolā. Arī citi pedagogi sparīgi pielieto pagājušajā periodā apgūtās IT prasmes dažādās saziņas platformās, jo daļa audzēkņu atrodas karantīnā.

Sākušās nodarbības arī Mūzikas skolas lielākajiem kolektīviem. Pūšamo un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja un pedagoga Aigara Dziļuma enerģija tiek veltīta pūtēju orķestrim, kurā muzicē gan pūšaminstrumentu, gan sitaminstrumentu spēles apguvēji sākot no 3.klases. Savukārt par skolas kori rūpējas un tā labskanīgumu uztur Inga Bukša.

Nodarbības sākušās arī skolas vēsturē pirmajai kontrabasa specialitātes audzēknei. Pedagogs Lauris Krasņikovs priecājas par mācību darbā izmantojamiem diviem instrumentiem, kas iegūti veiksmīga projekta rezultātā.

Darbu uzsākuši jauni pedagogi. Kristaps Lubovs māca saksofona un klarnetes spēli, bet jaunā flautas spēles pedagoģe ir Tīna Sipčenoka.

Ar lielu prieku, aktivitāti un ritmu atsākušās ritmikas nodarbības pirmsskolas ritmikas grupā. Pedagoģe Ieva Ūdre novērojusi, ka nodarbību dalībnieki burtiski “izgaršojot” katru kopā būšanas brīdi.

Skolas administrācijas ikdiena paiet plānojot, saskaņojot, veidojot dažādus dokumentus, aktīvi sekojot jauninājumiem un izmaiņām epidemioloģiskajā situācijā. Arī direktore Anita Velmunska un viņas vietniece Inita Idere – Bankava piekrīt pedagogu teiktajam, ka šobrīd svarīgākais ir ikdienas klātienes darbs, un par septembra skolas dzīves prioritāti izvirzāms tieši tas!

Close Menu