BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Attālināti, bet kopā – vecāku satikšanās ZOOMā

26.novembra vakarā Mūzikas nodaļas audzēkņu vecāki bija aicināti piedalīties kompaktā sarunā par skolas aktualitātēm. Ar tām viņus iepazīstināja skolas direktore Anita Velmunska un viņas vietniece Inita Idere-Bankava. A.Velmunska sarunu uzsāka ar labiem jaunumiem – pie skolas izveidots vides objekts – Skanošais pulkstenis, kas atskaņos audzēkņu ieskaņotu mūziku. Direktore atgādināja par šajā rudenī notikušo vienīgo klātienes pasākumu- klavesīnistes Ievas Salietes koncertu, kā arī pirmo nopietno virtuālā koncerta veidošanas pieredzi, Valsts svētkus sagaidot. Skolas vadība informēja par aktualitātēm – izmaiņām noteikumos, kas stāsies spēkā no 30.novembra (masku nēsāšanu skolas telpās, nodarbībās, drošības un higiēnas prasību ievērošanas nepieciešamību un lielāku atbildību vienam pret otru). Tika atbildēts uz vecāku jautājumiem, kas saistīti ar audzēkņu drošību, stundu plānošanu un norisi. I.Idere- Bankava informēja par izmaiņām vērtēšanā, pārbaudījumu un eksāmenu norisē. Skolai decembrī gaidāma akreditācija, tādēļ tika aicināts iesaistīties šajā procesā, piedaloties vecāku un audzēkņu aptaujās. Svarīgākais, lai sasniegtu skolas izglītojošos mērķus, skolas un vecāku sadarbībā šajā laikā ir – sapratne, iejūtība, saziņa un informētība. Tikšanās noslēgumā A.Velmunska un I.Idere- Bankava vēlēja visiem optimismu, veselību un spēku, izglītojot un izglītojoties, būt stipriem apstākļos, kas šobrīd jāpieņem. Paldies audzēkņu vecākiem , kas atrada laiku un iespēju piedalīties šajā sarunā!

Close Menu