BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Mazie pirmklasnieki svinīgi atver Mākslas durvis

1.septembris – Zinību diena- ļoti izzinošs un atklājumiem bagāts bija arī 24 Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pirmklasniekiem, kuri uzsāka izglītošanos Mākslas nodaļā. Šoreiz viņi un viņu vecāki bija galvenie Zinību dienas svinīgā pasākuma dalībnieki Mākslas mājā Dārza ielā.

Skolas direktore A.Velmunska sveica visus, jauno mācību gadu uzsākot. Viņa ieskicēja Mākslas nodaļas svarīgākos jaunumus un prioritātes šajā mācību gadā. Līdzās jau tradicionāli apgūstamajām programmām būs iespēja mācīties arī foto pamatus pedagoga Inta Lūša vadībā, darbu uzsāks pedagoģe Lāsma Kondrāte, viņa mācīs veidošanu un darbu materiālā. Galvenie pirmklasnieku aizgādņi šogad būs Iveta Līdere un Ainārs Pastors. Viņi dāvāja topošajiem māksliniekiem ļoti svarīgu lietu – paleti krāsu jaukšanai. Mazie saņēma arī grāmatiņu “Seno lietu stāsti”, ko veidojuši Bauskas MMS audzēkņi un pedagogi. Ar virtuozu klavierspēli pasākuma dalībniekus iepriecināja viesis no Mūzikas mājas – Enzo. Pēc svinīgā pasākuma jaunie Bauskas MMS audzēkņi kopā ar pedagoģēm M.Šulci, A.Ušerovsku, S.Pansovu un O.Dzelzkalēju devās izpētīt skolu un aplūkot mākslas skolas audzēkņu darbus, kā arī piedalījās savā pirmajā radošajā nodarbībā.

Tikmēr audzēkņu vecāku laiks bija piepildīts- notika saruna ar skolas vadību un pedagogiem. Vecāki tika iepazīstināti ar skolas darba organizāciju, dažādiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem, skolas attīstības iecerēm un audzēkņu panākumiem. Īpaši tika akcentēti drošības pasākumi un atbildība par to ievērošanu. Šajā reizē arī tika slēgti līgumi un gūtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Vecāki izvirzīja savu pārstāvi Skolas Padomei – tā būs Līga Lepse.

Šajā mācību gadā Mākslas nodaļā mācīsies 142 audzēkņi, no tiem pirmo pieredzi mākslā gūs 24 pirmklasnieki.

Lai veiksmīga audzēkņu, viņu vecāku un pedagogu sadarbība, spodrinot un atklājot jaunos talantus. Lai izdodas!


Close Menu